Mực in mã vạch wax-resin B121-ITW

ITW Black Wax-Resin  B121 Ribbon
Ruy băng nhựa đen ITW, lý tưởng trên hầu hết các chất liệu in decal giấy, PVC

Thương hiệu               ITW THERMAL FILMS

Mã                              B121
Màu                            Đen
Chất liệu                     Wax/Resin

Màu in: Đen
Công nghệ in: Truyền nhiệt

Kích thước:

ITW Thermal Films Parts

B121 Wax Ribbon 8.66″ x2051 ” compatible with Printronix printer

220mmx625m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Printronix

B121 Wax Ribbon 8.66″ x984 ” compatible with Zebra printer

220mmx300m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 8.5″ x1476 ” compatible with Zebra printer

216mmx450m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 7.99″ x1476 ” compatible with Zebra printer

203mmx450m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 7.52″ x1476 ” compatible with Zebra printer

191mmx450m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 7.24″ x1476 ” compatible with Zebra printer

184mmx450m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 7.24″ x984 ” compatible with Zebra printer

184mmx300m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 7.09″ x1476 ” compatible with Zebra printer

180mmx450m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 7.01″ x2953 ” compatible with Zebra printer

178mmx900m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.85″ x2953 ” compatible with Zebra printer

174mmx900m -lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.85″ x1476 ” compatible with Zebra printer.

174mmx450m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.85″ x984 ” compatible with Zebra printer

174mmx300m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.77″ x1476 ” compatible with Zebra printer.

172mmx450m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.73″ x2953 ” compatible with Zebra printer

171mmx900m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.73″ x509 ” compatible with Intermec printer

171mmx155m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Intermec

B121 Wax Ribbon 6.73″ x984 ” compatible with Zebra printer.

171mmx300m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.57″ x984 ” compatible with Zebra printer

167mmx300m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.5″ x2953 ” compatible with Zebra printer

165mmx900m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.5″ x2051 ” compatible with Printronix printer

165mmx625m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Printronix

B121 Wax Ribbon 6.5″ x1969 ” compatible with Zebra printer

165mmx600m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.5″ x509 ” compatible with Intermec printer

165mmx155m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Intermec

B121 Wax Ribbon 6.5″ x1476 ” compatible with Zebra printer.

165mmx450m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.5″ x984 ” compatible with Zebra printer

165mmx300m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.3″ x2953 ” compatible with Zebra printer

160mmx900m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.14″ x1476 ” compatible with Zebra printer

156mmx450m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.14″ x984 ” compatible with Zebra printer

156mmx300m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.06″ x2953 ” compatible with Zebra printer

154mmx900m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 6.06″ x1476 ” compatible with Zebra printer

154mmx450m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 5.98″ x2953 ” compatible with Zebra printer

152mmx900m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 5.98″ x2051 ” compatible with Printronix printer

152mmx625m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Printronix

B121 Wax Ribbon 5.98″ x1969 ” compatible with Zebra printer

152mmx600m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 5.98″ x1476 ” compatible with Zebra printer

152mmx450m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 5.98″ x984 ” compatible with Zebra printer

152mmx300m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 5.51″ x2953 ” compatible with Zebra printer.

140mmx900m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 5.51″ x1476 ” compatible with Zebra printer.

140mmx450m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 5.51″ x984 ” compatible with Zebra printer

140mmx300m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 5.16″ x2953 ” compatible with Zebra printer

131mmx900m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

B121 Wax Ribbon 5.12″ x2953 ” compatible with Zebra printer.

130mmx900m-lõi 1″ đen- tương thích máy in nhãn mã vạch Zebra

Mã Vạch Số Vina là nhà cung cấp các sản phẩm mực in nhãn mã vạch của các hãng có tiếng trên thế giới: AZZA, Ricoh, DNP, General, ITW, Armor, CAS, Kurz, Korim, ZebraIntermec.. và nhiều hãng khác.

Hotline: 0865 998 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *