TÊN SẢN PHẨM Mã sản phẩm MÔ TẢ SẢN PHẨM
GIẤY IN NHIỆT K57X45MM K57x45MM *K57X45MM
*Hiệu: OJI-Nhật Bản
GIẤY IN NHIỆT K80X45MM K80x45MM *K80X45MM
* Hiệu: OJI-Nhật Bản
GIẤY IN NHIỆT K80X60MM K80x60MM *K80X60MM
*Hiệu: OJI-Nhật Bản
GIẤY IN NHIỆT K80X62MM K80x62MM * K80X62MM
*Hiệu: OJI-Nhật Bản
GIẤY IN NHIỆT K80X65MM K80x65MM *K80X65MM
*Hiệu: OJI-Nhật Bản
GIẤY IN NHIỆT K80X80MM K80x80MM *K80X80MM
*Hiệu: OJI-Nhật Bản
GIẤY IN NHIỆT K80X45MM K80x45MM *K80X45MM
*SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA SAZAKI
* GÓI GIẤY NHÔM BẠC CHỐNG ẨM, DÁN TEM 2 ĐẦU
* ĐÓNG GÓI 100 CUỘN/THÙNG
* XUẤT XỨ: NHẬT BẢN
GIẤY IN NHIỆT K57X45MM K57x45MM *GIẤY CẢM NHIỆT K57X45MM *SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA SAZAKI
* GÓI GIẤY NHÔM BẠC CHỐNG ẨM, DÁN TEM 2 ĐẦU
* ĐÓNG GÓI 100 CUỘN/THÙNG
* XUẤT XỨ: NHẬT BẢN
GIẤY IN NHIỆT K80X44MM K80x44MM *GIẤY CẢM NHIỆT K80X44MM *SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA SAZAKI
* GÓI GIẤY NHÔM BẠC CHỐNG ẨM, DÁN TEM 2 ĐẦU
* ĐÓNG GÓI 100 CUỘN/THÙNG
* XUẤT XỨ: NHẬT BẢN
GIẤY IN NHIỆT K80X60MM K80x60MM *GIẤY CẢM NHIỆT K80X60MM *SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA SAZAKI
* GÓI GIẤY NHÔM BẠC CHỐNG ẨM, DÁN TEM 2 ĐẦU
* ĐÓNG GÓI 50 CUỘN/THÙNG
* XUẤT XỨ: NHẬT BẢN
GIẤY IN NHIỆT K80X65MM K80x65MM *GIẤY CẢM NHIỆT K80X65MM *SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA SAZAKI
* GÓI GIẤY NHÔM BẠC CHỐNG ẨM, DÁN TEM 2 ĐẦU
* ĐÓNG GÓI 50 CUỘN/THÙNG
* XUẤT XỨ: NHẬT BẢN
NHẬT KÝ ATM K57X80MM K57X80MM *NHẬT KÝ ATM K57X80MM *SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA SAZAKI
* GÓI GIẤY NHÔM BẠC CHỐNG ẨM, DÁN TEM 2 ĐẦU
* ĐÓNG GÓI 50 CUỘN/THÙNG
* XUẤT XỨ: NHẬT BẢN
NHẬT KÝ ATM K80X90MM K80X90MM *NHẬT KÝ ATM K80X90MM *SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA SAZAKI
* GÓI GIẤY NHÔM BẠC CHỐNG ẨM, DÁN TEM 2 ĐẦU
* ĐÓNG GÓI 40 CUỘN/THÙNG
* XUẤT XỨ: NHẬT BẢN
NHẬT KÝ ATM K75X95MM K75X95MM *NHẬT KÝ ATM K75X95MM *SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA SAZAKI
* GÓI GIẤY NHÔM BẠC CHỐNG ẨM, DÁN TEM 2 ĐẦU
* ĐÓNG GÓI 30 CUỘN/THÙNG
* XUẤT XỨ: NHẬT BẢN
NHẬT KÝ ATM K80X100MM K80X100MM *NHẬT KÝ ATM K80X100MM *SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA SAZAKI
* GÓI GIẤY NHÔM BẠC CHỐNG ẨM, DÁN TEM 2 ĐẦU
* ĐÓNG GÓI 24 CUỘN/THÙNG
* XUẤT XỨ: NHẬT BẢN
GIẤY FORT K75X25M K75X25M *GIẤY FORT K75X25M
*ĐÓNG 100 CUỘN/THÙNG
GIẤY FORT K75X30M K75X30M *GIẤY FORT K75X30M
*ĐÓNG 100 CUỘN/THÙNG
GIẤY FORT K75X50M K75X50M *GIẤY FORT K75X50M
*ĐÓNG 100 CUỘN/THÙNG
GIẤY FAX NHIỆT K210X11,5M K210X11,5M *GIẤY FAX NHIỆT K210X11,5M
* ĐÓNG 50 CUỘN/THÙNG
GIẤY FAX NHIỆT K216X11,5M K216X11,5M *GIẤY FAX NHIỆT K216X11,5M
* ĐÓNG 50 CUỘN/THÙNG
GIẤY CARBONLESS 2 LIÊN K75X30M K75X30M *GIẤY CARBONLESS 2 LIÊN K75X30M
* ĐÓNG 100 CUỘN/THÙNG
GIẤY CARBONLESS 2 LIÊN K75X30M K75X50M *GIẤY CARBONLESS 2 LIÊN K75X50M
*ĐÓNG 100 CUỘN/THÙNG
GIẤY CARBONLESS 3 LIÊN K75X30M K75X30M *GIẤY CARBONLESS 3 LIÊN K75X30M
* ĐÓNG 100 CUỘN/THÙNG
GIẤY CARBONLESS 3 LIÊN K75X0M K75X50M *GIẤY CARBONLESS 3 LIÊN K75X50M
*ĐÓNG 100 CUỘN/THÙNG

Hình ảnh minh họa:

Giấy in nhiệt
Giấy in nhiệt
Giấy in nhiệt SAZAKI
Giấy in nhiệt SAZAKI
giấy in kim 1-3 liên
giấy in kim 1-3 liên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÃ VẠCH SỐ VINA

Hotline: 0865-998-247