Mực in mã vạch ITW Resin ITW-Tương thích máy in Zebra

ITW Black Resin Ribbon
Ruy băng nhựa đen ITW, lý tưởng trên hầu hết các chất tổng hợp – poly, vinyl, v.v.

Thương hiệu               ITW THERMAL FILMS

Loại                             Black Resin Ribbon
Màu                             Đen
Chất liệu                     Resin

Màu in: Đen
Công nghệ in: Truyền nhiệt

Kích thước:

ITW Thermal Films Parts

D321 Resin Enhanced Ribbon 6.85″ x984 ” compatible with Zebra printer.

174mmx300m- đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

D321 Resin Enhanced Ribbon 5.98″ x984 ” compatible with Zebra printer.

152mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

D321 Resin Enhanced Ribbon 5.12″ x984 ” compatible with Zebra printer

130mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

D321 Resin Enhanced Ribbon 4.33″ x984 ” compatible with Zebra printer

110mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

D321 Resin Enhanced Ribbon 4.02″ x984 ” compatible with Zebra printer

102mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

D321 Resin Enhanced Ribbon 3.5″ x984 ” compatible with Zebra printer

89mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

D321 Resin Enhanced Ribbon 3.27″ x984 ” compatible with Zebra printer

83mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

D321 Resin Enhanced Ribbon 3.15″ x984 ” compatible with Zebra printer

80mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

D321 Resin Enhanced Ribbon 2.52″ x984 ” compatible with Zebra printer

64mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

D321 Resin Enhanced Ribbon 1.57″ x984 ” compatible with Zebra printer

32mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 8.66″ x1476 ” compatible with Zebra printer

220mmx450m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 8.66″ x984 ” compatible with Zebra printer

220mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 7.24″ x1476 ” compatible with Zebra printer

184mmx450m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 7.24″ x984 ” compatible with Zebra printer

184mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 7.01″ x1476 ” compatible with Zebra printer

178mmx450m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 6.85″ x984 ” compatible with Zebra printer

174mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 6.77″ x1476 ” compatible with Zebra printer

172mmx450m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 6.5″ x509 ” compatible with Intermec printer.

165mmx155m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Intermec

B814 Resin Enhanced Ribbon 6.5″ x1476 ” compatible with Zebra printer

165mmx450m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 6.5″ x984 ” compatible with Zebra printer

165mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 5.98″ x1476 ” compatible with Zebra printer

152mmx450m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 5.98″ x984 ” compatible with Zebra printer

152mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 5.51″ x1476 ” compatible with Zebra printer

140mmx450m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 5.51″ x984 ” compatible with Zebra printer.

140mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 5.12″ x1476 ” compatible with Zebra printer

140mmx450m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 5.12″ x984 ” compatible with Zebra printer

140mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 4.49″ x1476 ” compatible with Zebra printer

114mmx450m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 4.49″ x984 ” compatible with Zebra printer

114mmx300m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 4.33″ x2051 ” compatible with Zebra printer

110mmx625m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

B814 Resin Enhanced Ribbon 4.33″ x1969 ” compatible with Zebra printer

110mmx600m– đen, lõi 1″, tương thích máy in mã vạch Zebra

Mã Vạch Số Vina là nhà cung cấp các sản phẩm mực in nhãn mã vạch của các hãng có tiếng trên thế giới: AZZA, Ricoh, DNP, General, ITW, Armor, CAS, Kurz, Korim, ZebraIntermec.. và nhiều hãng khác.

Hotline: 0865 998 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *